تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

طرح و دوخت مانتو

   در طرح و دوخت مانتو به رسم الگوی مانتویی زیبا با آستین های جدید می پردازیم. ابتدا الگوی بالاتنه جلو را با قد دلخواه کشیده و پنسهای پهلو و زیر سینه را آزاد گذاشته و در نظر نمی گیریم .بعد از گودی گردن ۲ سانت وسرشانه ۱ سانت داخل شوده وبه شکل هلال به هم وصل میکنیم و یک لقی ۷/. میلی میگیریم .
کتاب گرایش های طراحی لباس مایری مکنزی

   در ادامه از انتهای سرشانه ۳ سانت داخل شوده و به شکل صاف با خط کش به لبه مانتو وصل میکنیم این قسمت را روی کاغذ الگوی دیگر رولت میکنیم که در موقع دوخت ازcfبه قسمت زیری مانتو وصل شوده و از سمت پهلو آزاد است .

طرح و دوخت مانتو

   در ادامه کار برای قسمت جلوcfنواری به طول قد از گودی گردن تا باسن کوچک و عرض ۵ سانت برش کرده و بین قسمت زیری و قسمت رولت شوده رویی مانتو دوخته میشود صورت یا دکمه ریلی روی آن سوار میشود .

برای بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده و پنسها را آزاد در نظر میگیریم بعد مانند جلو یقه پشت را ۱ سانت بازتر میکنیم .

   در ادامه از انتهای سرشانه ۳سانت داخل شوده وبه شکل صاف تا لبه مانتو می کشیم این قسمت را روی کاغذ الگوی دیگر رولت میکنیم که طبق مدل از پارچه طرح دار برش شوده است .

   برای آستین نیز الگو را کشیده و اندازه هلال کنترل میکنیم که دور کاپ برابر دور حلقه +۱ سانت برای خرد باشود .در ادامه کار از خط آرنج ۳ سانت بالا رفته و الگو را دو قسمت میکنیم .

طرح دوخت مانتوجدید

   برای طراحی قسمت پایین الگو از دو طرف تکه شماره ۲ الگوی آستین (۷_۱۰) سانت به راست و(۷_۱۰)سانت به چپ میرویم و این مقدار را تا لبه آستین به شکل مستطیلی ادامه میدهیم طوری که تکه شماره ۲ آستین به شکل مستطیلی در بیاید .