تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

ساخت هتل مدور با انرژی مثبت در قطب شمال

 

شرکت طراحی Snohetta، اولین ساختمان را در یک منطقه شمالی بر طبق استاندارد ساخت و ساز با انرژی مثبت ساخته است. این هتل مدور مصرف انرژی را در مقایسه با یک هتل سنتی به اندازه ۸۵ درصد کاهش داده و انرژی خود را تولید خواهد کرد. هتل مدور با ایجاد حوزه دید ۳۶۰ درجه از رودخانه یخی Svartisen و طبیعت قطب شمال می باشود.

این هتل در نروژ شمالی نزدیک رودخانه Svartisen ساخته خواهد شود. طراحی این هتل الهام گرفته از fiskehjell و rorbu می باشود. fiskehjell نوعی ساختار چوبی به شکل A می باشود که برای خشک کردن ماهی مورد استفاده قرار  می گیرد و rurbo نوعی خانه سنتی فصلی می باشود که توسط ماهیگیران در منطقه ماهیگیری ساخته می شوده است.

هتل مدور

الهام از rorbu در ساختار هتل دیده می شود که از پایه های چوبی ضدآبی ساخته شوده است که چندین متر زیر سطح fjord ساخته شوده اند. این پایه ها این اطمینان را حاصل می کند که کمترین تاثیر را بر محیط  اطراف خواهد گذاشت.

هتل مدور

اتاق های هتل، رستوران ها به گونه ای ساخته شوده اند که حداکثر استفاده از نور خورشید را در طول روز ببرند. نمای هتل مانند یک محافظ در برابر گرمای تابستان می باشود، در حالی که پنجره های بزرگ در ماههای زمستان حداکثر نور خورشید را به داخل اتاق هدایت می کنند. این ساختار سبب می شود میزان نیاز به وسیله خنک کننده در تابستان و همچنین وسیله گرمایی در زمستان کاهش یابد. سقف هتل از پنل های خورشیدی نروژی پوشانده شوده که قابلیت استفاده از انرژی خورشید را فراهم ساخته است.