تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

ساخت فاز دوم پارس تبلیغ شریعتی

 

با توجه به اینکه موضوع توسعه پارس تبلیغ شریعتی پیش از این در سال ۹۶ مطرح شوده بود، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این موضوع را در جلسه مورخ ۹۷/۲/۱۷  مورد بررسی قرار داده و با در نظر گرفتن شرایطی با آن موافقت نمود. این پروژه در زمینی به وسعت ۱۰٫۵ هکتار انجام خواهد شود.

این پروژه شامل حداقل ۸۰۰ فضای پارک برای پارکینگ پارس تبلیغ خواهد بود که ۴۰۰ واحد برای مراجعین و ۴۰۰ واحد آن برای پرسنل پارس تبلیغ می باشود که حداقل فضایی حدود ۲۰ هزار مترمربع برای پارکینگ پارس تبلیغ شریعتی لحاظ خواهد شود.

طبق طرح پیشنهادی، امکان دسترسی از بزرگراه های شهید خرازی و آیت الله حکیم به پارس تبلیغ شریعتی تأمین خواهد شود و ورودی اصلی پارس تبلیغ از بزرگراه شهید همت، پیش از پمپ بنزین پیش بینی شوده است.