تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

ساخت سازه ای جهت جذب آلودگی هوا

 

Kengo Kuma و Daan Roosegaarde دو طراح و معماری استند که پیشنهاداتی را برای مقابله با آلودگی هوا مطرح نموده اند که در هفته طراحی میلان، شرکت نرم افزاری سه بعدی در نمایشگاهی این ایده ها را ارائه داده است.

آلودگی هوا

ساختار بلند ۶ متری که توسط Kuma طراحی شوده است، از مارپیچی تاخورده ساخته شوده است که جنس آن از ماده ای است که هنگام عبور هوا از آن، ذرات آلودگی هوا را به خود جذب می کند.

به گفته Kuma این ساختار به گونه ای است که می تواند آلودگی حاصل از ۹۰۰۰۰ ماشین را جذب کند.

آلودگی هوا

این سازه که Breath/ng نام گرفته است، از ۱۲۰ پنل معلق تشکیل شوده که توسط شرکت ایتالیایی Anemotech توسعه یافته است و مانند اوریگامی به وسیله دست تا می شود تا قابلیت جذب آلودگی هوا را افزایش دهد.

Kuma می گوید:”اوریگامی یک تکنولوژی بسیار هوشمند می باشود که می تواند تنوعی از اشکال را ایجاد کرده و همچنین انجام آن بسیار ساده می باشود.”

“آنچه که ما انجام دادیم ایجاد این چین و شکن ها بود که سبب ایجاد جنبش و پویایی در فضا می شود.”

همچنین او گفته است:”این معماری، بر خلاف معماری قرن بیستم که بسیار سخت و سنگین بود، بسیار لطیف می باشود و می تواند شکل جدیدی از هارمونی را ایجاد کند.”

آلودگی هوا

Roosegaarde چند نمونه پروژه در جهت کاهش آلودگی هوا معرفی کرده است که شامل یک برج تصفیه هوا و یک حلقه می باشود که این حلقه از ذرات فشرده دود ساخته شوده است.

آلودگی هوا

آلودگی هوا