تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

راهکارهای جذب و حفظ نیروی کار

جذب و حفظ نیروی کار

در همه زمینه های ساخت و ساز، این صنعت با کمبود شودید نیروی کار مواجه می باشود. صنعت ساخت و ساز یکی از صنایعی است که تعداد کارکنان آن روز به روز رو به کاهش است. در این مطلب چندین رویکرد در زمینه جذب و حفظ نیروی کار ارائه شوده است.

یک مسیر حرفه ای روشن و واضح ترسیم کنید.

جذب و حفظ نیروی کار

شرکت هایی که تمایل دارند کارکنانشان را در بلندمدت حفظ کنند، بایستی به کارکنان کمک کنند تا مسیر موفقیت حرفه ای خود را به وضوح ببینند. بسیار روشن می باشود که افراد جوانتر که وارد فضای کار می شوند، تمایل دارند در شغلی مشغول به کار شوند که فرصت رشود آنها را در شرکت فراهم سازد. انتظارات آنها را در ابتدای فرآیند استخدام مورد توجه قرار داده و راههای متفاوتی که می تواند سبب موفقیت شغلی آنها بشود را مطرح کنید. همچنین، کارفرما به واسطه داشتن مکالمه با کارکنان فعلی، بهتر می تواند احساس آنها را نسبت به موقعیتشان و آنچه در زمینه پیشرفت شغلی در نظر دارند را درک کرده و تشخیص دهد. تعیین یک مسیر حرفه ای روشن می تواند در جذب و حفظ نیروی کار بسیار اثربخش باشود.

ابزارها را در دسترس کارکنان قرار دهید.

جذب و حفظ نیروی کار

کارکنان تنها نیاز به دسترسی به ابزارهای ساخت و ساز ندارند، آنها همچنین نیاز دارند به ابزارهای آموزشی دسترسی داشته باشند. کارکنان خوب همواره در تلاش برای کسب مهارت های بیشتر استند. با قرار دادن ابزارهای آموزشی مناسب در اختیار کارکنان، به آنها در این راستا کمک کنید. آموزش نباید لزوماً در فضای کلاس اتفاق بیفتد، بلکه می تواند به صورت آنلاین باشود.

صریح و صادق باشید.

جذب و حفظ نیروی کار

شفافیت کلیدی ترین موضوع در رابطه با جذب و حفظ نیروی کار می باشود. در مورد چگونگی قرار گرفتن نیروی کار جدید در موقعیت شغلی خود و اینکه چگونه مسئولیت های شغلی او در پیشبرد اهداف شرکت ضروری می باشود، رک و صریح باشید.

حضور فعالی در منطقه کاری خود داشته باشید.

جذب و حفظ نیروی کار

شرکت ها بایستی حضور فعالی را در منطقه کاری خود داشته باشند. این موضوع نه تنها به آنها کمک خواهد کرد تا افرادی که در آن منطقه زندگی می کنند، با کسب و کارشان درگیر کنند، بلکه فرصت کسب شهرت را نیز فراهم می کند. همچنین افراد را آگاه می سازد که سازمانی در این منطقه وجود دارد که پتاسیل استخدام افراد را دارا می باشود. داشتن حضور فعال در منطقه کاری برای جذب استعدادهای جدید ضروری می باشود، چرا که ممکن است بسیاری از افراد ساکن در منطقه از شرکت های محلی موجود بی خبر باشند.

کارکنان فعلی را درگیر کنید.

جذب و حفظ نیروی کار

بهترین گزینه کارکنانی استند که هم اکنون در شرکت مشغول به کار استند. شرکت ها بایستی کارکنان فعلی خود را به گونه ای درگیر کار کنند که احساس کنند نماینده و سفیر شرکت استند. شرکت ها همچنین می توانند به کارکنانشان برنامه های تشویقی ارائه دهند، به این معنی که در صورت معرفی نیروی کار جدید پاداش و یا مزایای دیگری دریافت خواهند کرد.

شرکت ها همواره بایستی فعالیت های خود را مورد بازبینی قرار داده و موفقیت های خود را مورد توجه قرار داده و استراتژی خود را در راستای کسب آن موفقیت به حد کمال برسانند. شرکت ها بایستی رویکردهای خود را در زمینه استخدام و آموزش کارکنان ارزیابی کنند.