تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگو مانتو سایز ۵۰

   الگو مانتو سایز ۵۰ را در این مقاله آموزش می دهیم. ابتدا الگوی بالاتنه جلو را با قد دلخواه کشیده و واز گوشه گردن نقطهAرا مشخص می کنیم و روی لبه نیز(۷_۸)سانت داخل می شویم وBمی نامیم و این دو نقطه را بهم وصل می کنیم که این قسمت بصورت سجاف سرخود بداخل تا میشود .
کتاب گرایش های طراحی لباس مایری مکنزی

   در ادامه برای طراحی قسمت برش عمودی که در سمت راست مانتو کار شوده از نقطه AوBبه اندازه (۸_۱۰)سانت به چپ می رویم و خط برش جدید را میکشیم برای این قسمت اگه از پارچه های سنتی کار کردیم می توانیم به جای(۸_۱۰)سانت به اندازه عرض طرح سنتی برش را ایجاد کنیم .

   در ادامه برای گشادی مانتو به پهلو ۵ سانت اضافه میکنیم و برای طراحی کیمونو باید خط سرشانه را امتداد می دهیم به اندازه قد آستین تا مچ وFمینامیم.

الگو مانتو سایز ۵۰

در ادامه از این نقطه با زاویه ۹۰ درجه به اندازه دور مچ+آزادی دلخواه پایین میاییم و Dمینامیم و این نقطه را به به شکل هلال رو بداخل به خط کمر وصل می کنیم.

   برای برش طرح دار قسمت آستین از لبه الگوی آستین (۳۰_۴۰)سانت بالا رفته خط جدید را برای برش قسمت طرح دار آستین می کشیم .برای بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده واز خط پهلو ۵ سانت به الگو جهت گشادی مانتو اضافه می کنیم .

  در ادامه کار برای طراحی آستین دقیقا مانند جلو تبدیل به کیمونو می کنیم وبرش طرح دار را نیز برای پشت آستین انجام می دهیم قسمت طرح دار آستین را میتوانیم روی دولا ی بسته انجام دهید.

این نوع مدلها رو میتونیم جزء مدلهای خلیجی و یا سوزندوزی های سنتی قرار بدیم.این کارفوق العاده زیبا مناسب افراد۲۵تا۴۰سال است که اندامی مناسب دارند.

برای این مدل ها از پارچه ی کرپ و متراژ ۲/۵_۴ متر بنابر اندام و قد فرد با عرض ۱۵۰س استفاده می شود.