تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگو مانتو تابستانی ۹۴

   در این مقاله به طراحی الگو مانتو تابستانی ۹۴ می پردازیم . این مانتو به صورت آستین کیمونو می باشود. ابتدا یک خط طولی به اندازه بلندی مانتو (الف پ)سپس یک خط عرضی به اندازه آستین بعلاوه ۱۰ سانتی متر (برای تکه مچی)الف ب رسم می کنیم.

   از نقطه (ب)به اندازه ۱۲ تا ۱۶ سانت پایین میایم.برای افراد لاغر ۱۲ در نظر میگیریم برای افراد چاق ۱۶ در نظر میگیریم .برای افراد نرمال ما بین این دو عدد است.از نقطه (ت)۸تا ۱۰ سانت داخل شوده (ک)مینامیم.از نقطه (پ) ۲۰ تا ۳۰ سانت خارج میشویم.(گ)مینامیم. سپس نقطه (ک گ) را بهم وصل میکنیم.

سپس وسط خط اریب (ک گ)بدست آورده ۱۵ سانت خارج می شویم طرح مانتو را می زنیم.

الگو مانتو تابستانی ۹۴

برای هلال یقه از نقطه (الف)۸تا ۱۰ سانت داخل شوده ۲ سانت پایین میایم هلال یقه را می زنیم.

   برای سجاف یقه پشت از نقطه (ن) ۴تا۵ سانت خارج شوده از نقطه(م)۵تا۶ سانت پایین آمده سجاف را رسم کرده رولت می کنیم.خط وسط پشت دولای بسته قرار می گیرد.

برای جلو مانتو دقیقا همین الگو رولت می کنیم سپس طرح جلو را پیاده می کنیم.

از نقطه (ن به ک)بصورت اریب وصل می کنیم  سپس وسط خط اریب را بدست میاریم ۱۵ سانت به سمت راست می رویم.

سپس طرح جلو مانتو را می زنیم.قسمت های هاشور خورده دور ریز می باشود.

برای سجاف جلو مانتو از نقطه (ن) ۴تا۵ سانتی متر داخل رفته از نقطه (گ)هم ۴تا۵ سانتی متر سجاف رسم می کنیم سپس تکه سجاف رولت می شود.

   نحوه دوخت: جلو دولای باز پارچه برش میزنیم .پشت دولای بسته پارچه .سجاف جلو رولت میکنیم دولای باز پارچه.سجاف پشت رولت میشود دولای بسته پارچه.بجای اینکه سجاف در بیاریم میتونیم از نوار اریب هم برای لبه دوزی جلو استفاده کنیم بخصوص اگر پارچه حریر باشه بهتر است از نوار اریب استفاده کنیم.از ۸۰ تا ۱۳۰ سانت میتونیم قد مانتو در نظر بگیریم .