تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگوی لباس کت زنانه

   در الگوی لباس کت زنانه به طراحی این مدل کت مجلسی می پردازیم . برای تهیه ی الگوهای لباس مجلسی می توانید از سایت پارس تبلیغ استفاده کنید. ابتدا الگوی بالاتنه را با همه کنترل ها می کشید پنس ها را می بندید اگر مایل بودید می توانید پنس رو کت بدوزید یا ترک کنید.
دانلود کتاب طراحی لباس و مد

   دو سانت روهمی هم که گذاشتیم .دو سانت از کمر بالا می رویم و خط شکست می کشیم به گوشه سرشانه و اندازه یک دوم یقه پشت بالا می رویم.

الگوی لباس کت زنانه

   سه تا لقی نیم سانت هم‌ می بندیم و خط شکست را دوباره طراحی می کنیم. برای یقه پشت سه سانت خارج می شویم و از سرشانه هم سه خارج می شویم.

   یقه را نصف می کنیم و یک دوم سمت چپ را مشخص می کنیم.و ادامه یقه پشت را از اون نقطه هلال میکنیم به سمت کارور و شش تا ده سانت بیرون می رویم.

   و به انتهای خط شکست وصل می کنیم. از خط شکست الگو رو تا می کنیم و ازطرح یقه رولت می کنیم. نقطه چین رولت شوده.از پایین کت سه سانت داخل شوده و به خط شکست وصل می کنیم.

   از خط کمر سه سانت پایین می اییم و جای جیب را مشخص می کنیم.سه سانت از سرشانه و سه سانت از پایین داخل شوده به هم وصل می کنیم و برای سجاف رولت می کنیم.

مدل لباس کت زنانه

   برای طراحی انواع کت زنانه می توانید از کتاب الگوسازی به روش مولر و پسران استفاده کنید.یکی از مهم ترین مشخصه های لباس این است که در آن احساس راحتی کنید. لباس های تنگ با اندازه ی نامتناسب انتخاب مناسبی نیستند. بهترین گزینه لباسی است که به طور دقیق با اندازه های شخصی و طبق الگوی بدن خودتان بپوشید. در واقع برای سفارش لباس سراغ خیاط می روید تا برایتان لباس بدوزد اما از آنجایی که این کار هزینه و زمان بیشتری نیاز دارد اغلب افراد ترجیح می دهند از فروشگاه های پوشاک، لباس مورد نظرشان را خریداری کنند…