تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگوی لباس مجلسی اسان

   در الگوی لباس مجلسی اسان به طراحی یک مانتوی پانچ مجلسی می پردازیم . ابتدا الگوی بالاتنه را با قد دلخواه کشیده و خط سرشانه را امتداد میدهیم به اندازه قد آستین تا آرنج و این نقطه راAمی نامیم.در ادامه کار از لبه ی الگو روی خط پهلو به اندازه (۵_۱۰)سانت بنا بر مقدار دلخواه گشادی پانچ خارج شوده وBمینامیم و از این نقطه به Aبا خط کش وصل میکنیم .

   در ادامه کار از نقطهAبه اندازه ۱/۲دور آرنج + آزادی به شکل هلال به خط پایین وصل میکنیم و این قسمت را جای دست قرار داده و موقع دوخت لبه دوزی میکنیم .هاشوردوریز است.برای یقه نیز دورتادور یقه را ۱ سانت بازتر میکنیم .ولقی۵/.از یقه میگیریم .

الگوی لباس مجلسی اسان

برای سجاف نیز (۵_۷)سانت از سرشانه ولبه پانچ داخل شوده بهم وصل می کنیم و روی کاغذ الگوی دیگر رولت می کنیم.

برای یقه از یقه شکاری پایه سرخود استفاده میکنیم طوری که بالاتنه جلو وپشت را از سرشانه بهم وصل میکنیم و دور یه را اندازه میزنیم .

   در ادامه خط افقی به اندازه۱/۲ دور یقه کشیده از سمت چپ ۸سانت بالارفته واز سمت راست۲/۵سانت بالا رفته و۲ سانت به چپ میرویم واز این نقطه ۸سانت بالا رفته و به شکل هلال رو به پایین به Hوصل میکنیم.

مدل لباس مجلسی اسان

بعدازآن روی نقطهKنیم سانت بالارفته وبه ۱/۲ خط افقی صفر میکنیم و گوشه قسمت پایه یقه را نیز هلال می کنیم.

   برای الگوی پشت نیز دقیقا مانند الگوی جلو الگو را کشیده و فقط قسمت سجاف یقه را ازCB۱۰ سانت پایین آمده و از سرشانه(۵_۷)سانت داخل شوده و هلال می کشیم .و سجاف را روی کاغذ الگوی دیگر رولت می کنیم.

   این مدل ها رو می تونید بسیار ساده روی پارچه طراحی کنید و برش بزنید نیازی به الگو کشی نیست اما ما برای آموزش بهتر روی الگو پیاده میکنیم.